Åskrisk smhi

Åska – SMHI

Åska | SMHI

Blixten är den synliga delen vid elektriska urladdningar i samband med åskväder. Blixtar. Åska i Sverige 2002-2009. Denna rapport …

Radar med blixt | SMHI

SMHIs Väderlarm är utformade för att minimera risk och påverkan från blåst, snö, åska och blixtar. Du kan planera för extremväder och reagera snabbt när det …

Radartjänst som visar nederbörd (regn och snö). Zoombar karta för Sverige och Norden med 5 respektive 15 minuters uppdateringar.

Åska | SMHI

14 dec. 2022 — Åskväder förekommer framför allt på sommareftermiddagar i stora bymoln som byggts upp genom soluppvärmningen under dagen. En annan typ av åska …

Blixturladdningar per dygn – SMHI

Blixturladdningar per dygn | SMHI

November 2014 uppgraderades SMHI:s blixtlokaliseringssystem. Detta medförde att kartor och data därefter inte är direkt jämförbara med äldre material.

Olika typer av åska – SMHI

8 aug. 2013 — Värmeåskväder. Ett värmeåskväder uppstår inom en varm och fuktig luftmassa till skillnad från frontåskan som förekommer i anslutning till …

VÄDERLARM – ÅSKA OCH BLIXT – SMHI

Är du osäker kan du alltid kontakta vår vakthavande meteorolog för att ställa frågor. I SMHI VÄDERLAM – ÅSKA OCH BLIXT INGÅR: n Väderlarm via SMS/E-post vid …

Varningar och meddelanden – SMHI

Varningar och meddelanden | SMHI

Är din verksamhet känslig för åska? SMHIs Väderlarm är utformade för att minimera risk och påverkan från blåst, snö, åska och blixtar. Kundanpassade väderlarm …

10-dygnsprognos för Visby, Gotland – SMHI

10-dygnsprognos | SMHI

Är din verksamhet känslig för åska? SMHIs Väderlarm är utformade för att minimera risk och påverkan från blåst, snö, åska och blixtar. Du kan planera för …

Prognos för 10 dagar. Temperatur, nederbörd (regn och snö), vind, lufttryck, luftfuktighet, sikt, solens uppgång och nedgång.

Utforskaren – Öppna data | SMHI

Konsekvensbaserade vädervarningar – API · VarningarVindhastighetVindriktningÅska ; Meteorologisk modell PMP2g (2,8 km upplösning) – Prognosdata realtid.

SMHIs vädervarningar | SMHI

för 3 dagar sedan — I SMHIs varningssystem benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Gul varning har en rund form, orange varning en romb och …

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag.  Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

Keywords: åskrisk smhi